Online rezervace

Zarezervujte si místo v čas. Rezervaci vám potvrdím e-mailem.

Cena:

Cena za 60 min terapeutického rozhovoru - 800,- Kč

Cena za 90 min terapeutického rozhovoru - 1.000,- Kč
Jsem frekventantem výcviku systemické a narativní psychoterapie www.narratio.cz

Narativní přístup se aktivně zajímá o životní příběhy lidí. Zajímá se o to, jak vyprávět příběhy tak, aby lidi posilovaly. Terapeut podněcuje klienta tak, aby vyprávěl a převyprávěl své příběhy tak, aby přinášely naději a nové významy. Aby lidé viděli své možnosti a aby je příběhy uzdravovaly. 

V narativním pojetí jsou lidé vždy vnímáni jako bytosti se zdroji bez ohledu na to, jak na tom jsou. Jako bytosti, které mají vlastní sadu zážitků, jež jsou pro ně důležité a cení si jich. Takové sady pocházejí z rodiny, knihy, od učitele ze základní či střední školy, z filmu či ze sousedství. Zážitky a zkušenosti vytvářejí část lidské identity. 

Zdroj: Preferovaný příběh, jak být autorem svého života. 

Markéta Závěrková, Jan Hesoun, Chana Rachel Frumin

Inspirace