Chtěla bych si přečíst manuál pro život,
a chtěla bych oči zavřít a načíst jen to jemné duše předivo.

Štěstí je mít oči a vidět krásu lesa,
Štěstí je mít uši a slyšet jak ticho plesá.

Svatební

29.10.2020

Byla vám daná láska formou partnerského vztahu,

Dost možná jsem bláznem co mluví ze srdce,
možná jsem bláznem co reaguje prudce,
určitě jsem bláznem co hledá v sobě,
bláznem co patřit chce jen Tobě.

Chtít změnit svět a přitom prstem ukazovat?
chtít změnit svět a pravdu svou prosazovat?
Chtít změnit svět, až tak moc chceš na své vůli lpět?

A bylo ticho

29.10.2020

jako když vypneš svět tím, že zavřeš oči,
jako když vypneš svět, co pořád kolem dokola se točí.

Uvědom se v duši duše má,
opusť mysl, co pokoje nemá,
uvědom se v sobě duše má,
a najdeš pramen, co tvé srdce hledá.

Svět se točí a ty s ním,
tak zastav se a uvědom se v sobě,
že když zastavíš se uvidíš svůj stín?
byl tu vždy, vždyť ten už prostě patří k tobě.

Ta bolest co nosíš v srdci je jako píseň jež zpívá, by byla slyšena,
báseň co promlouvá, by byla vyřčena a především touha co touží, by byla naplněna... opravdovostí, opravdovostí nebe, opravdovostí tebe.

Modlitba

29.10.2020

Připoutej mě k sobě jak jen chceš Pane.
Řetězy, nemocí, láskou, prací, starostmi, zklamáním, radostí i milováním. Milostí svou... .
Měj mě ve všem jak jen chceš mne mít, jen aby mne to naučilo se neustále obracet k Tobě a s Tebou v srdci být. V lásce, vděčnosti, radosti i občasném zaufalství. Uč mne, že jsme sví.

Když máš srdce plné nebe,
zalije nebe zcela tebe,
když máš srdce plné nebe,
zapomeneš na sebe a cítit chceš jen nebe.