Svět se točí a ty sním.

29.10.2020

Svět se točí a ty s ním,
tak zastav se a uvědom se v sobě,
že když zastavíš se uvidíš svůj stín?
byl tu vždy, vždyť ten už prostě patří k tobě.

Cesta je stínu pozornost dát,
marné je před ním utíkat.

Tak zastav se a dej svému stínu péči,
uvidíš jak duše i tělo se vyléčí... , marné je utíkat,
vždyť ani není kam, doženeš se věru sám.

Tak vystup z toho kolotoče,
poklekni a zvolej Otče!

Jednoduchá cesta, složitou být může,
pro toho kdo zapomněl, že hlava alfou ni omegou světa být nemůže.

Poklekni v srdci, tam poklekneš do měkkého,
poklekni z lásky, jen a jen pro Něho.
Nebe nezná vyvolených, chudých duchem, ano.