Proč není opravdový král králem

29.10.2020

Proč není opravdový král králem?
Proč moudrý spokojí se s málem?
Proč pravda v tichu srdce bije a lež na pódiu se hrdě v prsa bije?

Děje se to už věky věků,
prostě nedávej důležitost tolik světu.

Král netouží panovat a tak je v míru,
pravda netouží zaznít a tak nehledá ve zvuku svou sílu.

Korintským 3,18
Ať nikdo sám sebe neklame. Domnívá-li se někdo z vás, že je v tomto světě moudrý, ať se stane bláznem, aby se stal opravdu moudrým.
Moudrost tohoto věku je bláznovstvím před Bohem, neboť je psáno: 'Nachytá moudré na jejich vychytralost.