Komu bylo dáno duši vnímat

15.10.2020

Komu bylo dáno duši vnímat?
komu bylo dáno svět ze sebe snímat?

Nevíš a vědět nemůžeš,
tak na své identitě ze světa lpíš,

potřebuješ toho ještě mnoho zrealizovat?
mnoho rolí hrát a sebe ve světě poměřovat?

Bídou dneška je tvoje touha někým být,
neklaň se Bohu v rohu, zkus se Jemu v lidech poklonit.

Zatuhnou ti záda v těle,
tak jaképak bytí uvědomnělé.

Služte si navzájem a začni konat namísto slov,
pak ale nepočítej zásluhy a nechtěj pochvalný proslov.

Pastí je už jen někým chtít být,
jakoby mír a ticho přestali prioritu mít.
Nezaskví se tak skvěle v tom duchovním těle...

Duši je svět cizí.