Jak chceš pochopit Jeho lásku

29.10.2020

Jak chceš pochopit Jeho lásku,
když se pořád oblékáš v mysli-masku.

Jak chceš sebe milovat,
když máš tendence se se svou myslí ztotožňovat?

Jak chceš lidi milovat,
když je chceš na dobré a špapatné spravedlivě rozdělovat?

Buď a jenom buď... láskou,
uvědom se v duši z hlavy do srdce jdi procházkou.

Miluj Jeho v sobě a sebe v Něm,
miluj to ticho, co line se zevnitř ven.

Nebraň se a neobhajuj, vždyť hájíš mysli výtvor,
hájíš to, čím nejsi, zoufá si nebeský výbor.

Vítězství a nevina je iluze mysli,
duše jediná je neviná, tak jí lásku vyšli.

Ty jsi duše, co miluje jako Bůh,
nejsi mysl, ale duch.

Co domov má odvěků věkých v tichu srdce, buch-buch, buch-buch...