Dost možná jsem bláznem

29.10.2020

Dost možná jsem bláznem co mluví ze srdce,
možná jsem bláznem co reaguje prudce,
určitě jsem bláznem co hledá v sobě,
bláznem co patřit chce jen Tobě.

Bláznem co číst chce Tebe a Tvou lásku,
bláznem co nechce nosit důležitosti masku.

Určitě jsem nic, které Ty neustále posvěcuješ,
není na světě víc, než ten pocit, ta jistota, že mě miluješ... i přes má bláznovství a hlavu tvrdou,
kéž jsem Tvým sluhou... ,
že zvláštně to zní?
Kéž mohu Ti sloužit v srdci - až do konce svých dní.
Prosím, buď semnou. Lásko. 
Pane, Bože, Gurudeva