Chtít změnit svět

29.10.2020

Chtít změnit svět

Chtít změnit svět a přitom prstem ukazovat?
chtít změnit svět a pravdu svou prosazovat?
Chtít změnit svět, až tak moc chceš na své vůli lpět?

Kéž by mi to bylo cizí, však není mé srdce tak ryzí,
že změnit sebe by chtělo jen...

Jsem blázen co zrcadlu poroučí by se první hnulo,
Jsem bláznem co diví se, že zrcadlo ustrnulo.

Ani když zavřeš oči, nic se nezmění,
už jen neuvidíš co nechceš v tom setmění,

tak pohlédni s pokorou a přijmi ten fakt,
že ty jsi ten první, kdo musí vykonat akt.
Sám v sobě