A bylo ticho

29.10.2020

A bylo ticho...

jako když vypneš svět tím, že zavřeš oči,
jako když vypneš svět, co pořád kolem dokola se točí.

Ten svět se pořád točí a proto věz,
že v míru je ten, kdo ze světa vyskočí, jen...

jak vyskočit a nezemřít?
jak vyskočit a najít klid?
jak vyskočit a přesto ve světě žít?
a přitom v sobě ticho mít?

To věru je mi záhadou.

Snad jedině Pane v duchu s Tebou být,
ať už panika je a nebo klid,

s Tebou být a Tvé světlo v sobě rozsvítit,
by prozářilo všechno, čemu bylo dáno přijít.

Tak prosím dej ať se k Tobě obracím,
ať touha po Tobě je mým motorem hnacím.

Je zcela v pořádku ve světě žít,
jen prosím dej ať mohu neustále v duchu s Tebou být.

Ať jsem si Tebe vědomá,
ať Ty jsi moje stálé doma.

Dnes prosím za sebe, 🙏 tak mi odpusť,
Prosím o Tebe...