Modlitba

29.10.2020

Připoutej mě k sobě jak jen chceš Pane.
Řetězy, nemocí, láskou, prací, starostmi, zklamáním, radostí i milováním. Milostí svou... .
Měj mě ve všem jak jen chceš mne mít, jen aby mne to naučilo se neustále obracet k Tobě a s Tebou v srdci být. V lásce, vděčnosti, radosti i občasném zaufalství. Uč mne, že jsme sví.

Ta bolest co nosíš v srdci je jako píseň jež zpívá, by byla slyšena,
báseň co promlouvá, by byla vyřčena a především touha co touží, by byla naplněna... opravdovostí, opravdovostí nebe, opravdovostí tebe.

Svět se točí a ty s ním,
tak zastav se a uvědom se v sobě,
že když zastavíš se uvidíš svůj stín?
byl tu vždy, vždyť ten už prostě patří k tobě.

Uvědom se v duši duše má,
opusť mysl, co pokoje nemá,
uvědom se v sobě duše má,
a najdeš pramen, co tvé srdce hledá.

A bylo ticho

29.10.2020

jako když vypneš svět tím, že zavřeš oči,
jako když vypneš svět, co pořád kolem dokola se točí.

Chtít změnit svět a přitom prstem ukazovat?
chtít změnit svět a pravdu svou prosazovat?
Chtít změnit svět, až tak moc chceš na své vůli lpět?

Vložte svůj text...